Tầm nhìn

  • Trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân năng động – sáng tạo, hoạt động sâu và rộng trong ngành Hospitality.
  • Xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam mang tầm quốc tế, đến năm 2030 sẽ là một trong 10 công du lịch lớn của khu vực châu Á.

Sứ mệnh

  • Chúng tôi miệt mài làm việc để xây dựng một thương hiệu du lịch Huế mang tầm Việt Nam và thương hiệu du lịch Việt Nam mang tầm quốc tế.
  • Chúng tôi sẽ nâng cao giá trị các địa điểm du lịch tại Việt Nam và những nơi chúng tôi đưa khách đến.
  • Mọi nguồn lực của chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào con người và công nghệ để tạo ra một trong những môi trường làm việc có chế độ đãi ngộ tốt nhất và hạnh phúc nhất thế giới. 
  • Chúng tôi kinh doanh để tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam và cộng đồng những nơi chúng tôi đến.

Giá trị văn hóa

  • Tập trung giá trị mang lại cho khách hàng: Mọi sản phẩm phải mang lại giá trị cho khách hàng sau đó mới nói đến lợi nhuận.
  • Hỗ trợ đồng đội: Luôn tìm cách giúp đồng nghiệp của mình cùng giỏi – cùng giàu.
  • Cam kết: Phải thực hiện được những gì mình đã hứa.
  • Trách nhiệm: Chúng ta chỉ nhận đủ số tiền bằng đúng giá trị mà mình tạo ra.