Eagle Group luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản lớn nhất của công ty. Với khẩu hiệu: “Eagle Group – Vượt qua mọi giới hạn”, Tập đoàn đã xây dựng một đội ngũ nhân sự toàn diện, năng động, chuyên nghiệp có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của Tập đoàn luôn thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

Tập đoàn luôn tạo dựng một môi trường làm việc mà nhân viên có thể xem như mái nhà thứ hai – nơi họ có thể tìm được cảm hứng bất tận trong công việc và phát huy hết năng lực của bản thân. Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của nhân viên, người lao động.

Eagle Group đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ, giúp nhân viên hiểu được thế mạnh, nét riêng biệt độc đáo của từng người để có thể tối ưu hóa tất cả “tiềm năng” của toàn thể nhân viên. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho các thành viên, mà còn để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Eagle Group trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, Eagle Group sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

[/col] [/row]